LogoLogo
Steun het garantiefonds
Met het invullen van het formulier geef je een automatische incasso af die allezen geïncasseerd zal worden als het garantiefonds daadwerkelijk wordt aangesproken (meer info)
Bedrag
50
100
250
Ander
Standaard Europese incasso
Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan de (A) Nederlandse Schapen- en geitenfokkers Organisatie (NSFO) om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar jouw bank om het hierboven ingevulde bedrag van jouw rekening af te schrijven en aan (B) jouw bank om eenmalig dat bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van NSFO. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
Persoonlijke informatie
Naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Woonplaats
E-mail adres
Telefoonnummer (optioneel)
Bank gegevens
Naam van de rekeninghouder
IBAN nummer
Incassant-ID
Referentie
Bedrag
Overig
Wat is jouw betrokkenheid bij blauwtong?
Dien machtiging in